Gemeente Oldambt, Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, herbouwen van een woning op het perceel Meidoornlaan 2B, 9674 EB Winschoten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Oldambt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. 8bda485ae92f6dbc5f6714fdf2679002
  • Onderwerp: bouwvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:   - Het herbouwen van een woning op het perceel Meidoornlaan 2B, 9674 EB Winschoten. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 februari 2024.   Winschoten, 31 januari 2024

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen