Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Bad Nieuweschans, Winschoten en Drieborg

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. 9a2ca82ae363a02ea31cef430d1cb2fb
  • Onderwerp: overig
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Acantus ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van voortplantingsplaatsen, rustplaatsen, nesten of eieren van huismus, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis, vanwege het slopen van drie wooncomplexen aan de Driegenstraat 1 t/m 19, Christiaan Eberhardstraat 1 t/m 31 te Bad Nieuweschans en Witte de Withstraat 61 t/m 91 te Winschoten en het renoveren van één wooncomplex aan de Luppo Stekstraat 5 en 7 te Drieborg. Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken). Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen