Gemeente Oldambt, Ontwerp Wijzigingsplan ‘Zuiderveen 33a, Winschoten’ ter inzage

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Oldambt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. c3b8b71c21e29e8f981f7e5df7b68c4a
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuiderveen 33a, Winschoten’ is vrijgegeven voor de formele bestemmingsplanprocedure.   Wijziging splan Het wijzigingsplan ziet op het wijzigen van de bestemming van het perceel van ‘Agrarisch – Paardenhouderij’ ten behoeve van een woonfunctie gecombineerd met een paardenhouderij van maximaal de bestaande (vergunde) omvang. De bestemming wordt Wonen 3. De planologische verandering is van beperkte aard met geen of zeer beperkte impact op de omgeving. In de toelichting bij het wijzigingsplan wordt de voorgenomen wijziging nader onderbouwd.   Ter inzage Het ontwerp wijzigingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage, te weten vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. De stukken kunnen op verzoek worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan op verzoek een mondelinge toelichting worden verkregen.   Het ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad Plannaaam- of Nummer de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01BP0001W12-ON01 of door te zoeken op ‘Zuiderveen 33a’.   Reageren? Op het ontwerp-wijzigingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend gedurende de termijn van de ter inzage legging. De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de Raad van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. Uw zienswijze kan worden ingediend onder vermelding van zaak 91088-2023.   Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u http://www.gemeente-oldambt.nl/index.php?simaction=content&mediumid=37&pagid=2665opnemen met het cluster Ruimtelijke Zaken, via het telefoonnummer (0597) 48 20 00.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen