Gemeente Oldambt, Besluit met maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit, A.J. Romijnweg 57, 9672 AH Winschoten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Oldambt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. gmb-2023-393369
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij op 8 september 2023 maatwerkvoorschriften hebben vastgesteld op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer en deze hebben opgelegd aan Huuskes B.V., A.J. Romijnweg 57, 9672 AH Winschoten, ten behoeve van het vastleggen van de benodigde geluidsruimte. Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 14 september 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis op het adres Johan Modastraat 6 te Winschoten en zijn elke werkdag gedurende de openingstijden in te zien. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van dagtekening van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD, Winschoten. Tevens kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.Winschoten, 13 september 2023

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen