Gemeente Oldambt, Kennisgeving ingevolge het Besluit mobiel breken bouw en sloopafval, Witte de Withstraat 61 t/m 91 (oneven), 9675 BR Winschoten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Oldambt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. gmb-2023-497560
  • Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Oldambt, gelet op artikel 4.3 Besluit mobiel breken bouw en sloopafval, maken bekend dat een kennisgeving ingevolge het genoemde Besluit is ingediend door de Scheffer Groep. Het betreft een melding voor het mobiel breken van circa 2.000 ton puin op de locatie, Witte de Withstraat 61 t/m 91 (oneven), 9675 BR Winschoten. De werkzaamheden vinden plaats in de periode 18 december 2023 tot uiterlijk 31 januari 2024 (en duren maximaal twee werkdagen). De melding, bijbehorende stukken en behandelingsbrief zijn in te zien op het gemeentehuis te Winschoten.Winschoten, 22 november 2023

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen