Gemeente Oldambt, Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, realiseren van zes extra woningen op de percelen Molenweg 1, 3, 5 en 7, 9675 JC Winschoten en Nassaustraat 91 en 93, 9671 EN Winschoten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Oldambt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. gmb-2024-68514
  • Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:- Het realiseren van zes extra woningen op de percelen Molenweg 1, 3, 5 en 7, 9675 JC Winschoten en Nassaustraat 91 en 93, 9671 EN Winschoten. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 maart 2024.Winschoten, 14 februari 2024

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen