Ontwerp Ontgrondingsvergunning watercompensatie Hoogebrug-Winschoten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. prb-2023-10130
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2023

 

Omschrijving:

DGMR heeft, namens Greenbox Computing, een aanvraag ingediend voor een ontgrondingsvergunning voor watercompensatie op industrieterrein Hoogebrug III te Winschoten, binnen de gemeente Oldambt, ten behoeve van de realisatie van een nieuw datacenter. Gedeputeerde Staten zijn van plan om de gevraagde vergunning, onder voorschriften, te verlenen. TerinzageleggingDe ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 augustus tot en met 10 oktober 2023 ter inzage: •op afspraak in het gemeentehuis van de gemeente Oldambt aan de Johan Modastraat 6 te Winschoten;•tijdens kantooruren in het provinciehuis van Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang St. Jansstraat 4 te Groningen. De stukken zijn ook in te zien op www.officielebekendmakingen.nl. Zienswijzen Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Tijdens deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak, telefoonnummer 050-3164705. Meer informatie daarover vindt u op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken).Beroep Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de definitieve beschikking kan worden ingediend wanneer ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerp-beschikking en men belanghebbende is. Informatie Voor meer informatie over de vergunningaanvraag en de ontwerp-vergunning kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel. 050-3164911 onder vermelding van het dossiernummer K43328.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen