Algemeen Coördinator Stichting Voedselbank Oldambt 16-11-2023

 1. Vacatures Winschoten
 2. Algemeen Coördinator Stichting Voedselbank Oldambt 16-11-2023

Werken in Winschoten

 

Introductie vacature 

Selecteer een pagina

Taakomschrijving Algemeen Coördinator:

De algemeen coördinator is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het bestuur is de eerste lijn, waarmee de coördinator contact op zal nemen. Hiervoor zal de coördinator tenminste twee keer per jaar of zo vaak als één van beide aangeven, worden uitgenodigd op een bestuursvergadering waarin het beleid is geagendeerd. Of zoveel als door bestuur of coördinator als wenselijk wordt aangegeven.

Onderlinge afstemming, besluitvorming en uitvoering vinden plaats tijdens de teamoverlegvergaderingen. Deze vergaderingen kennen een agenda en notulen. Deze worden ook aan de bestuursvoorzitter toegezonden. Het bestuur kan desgewenst gevraagd en ongevraagd aan een overleg deelnemen en heeft daarin een informerende / adviserende rol.

 • De coördinator organiseert het op de werkvloer op een manier dat het voor de teamleden inzichtelijk en overdraagbaar is.
 • Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering

De coördinator draagt de eindverantwoordelijkheid voor het vrijwilligersbeleid wat is/wordt vastgelegd in de notitie vrijwilligersbeleid.

T.a.v. de vrijwilligers: welzijn, veiligheid, waardering, ontwikkeling, taakomschrijvingen.

 • De coördinator is verantwoordelijk voor een kwantitatief en kwalitatief vrijwilligersbeleid. De coördinator stelt in overleg met het bestuur een vrijwilligersbezetting op; stemt werving en selectie af op de daarvoor opgestelde profielen (bestuur)
 • De coördinator is het eerste aanspreekpunt (of delegeert dit) voor het welzijn van de vrijwilligers. De werkzaamheden dienen dusdanig georganiseerd te worden dat de vrijwilliger in staat is om zijn/haar werkzaamheden veilig uit te voeren.
 • De coördinator is verantwoordelijk voor het correct handhaven van veiligheidsvoorschriften/wet op de privacy. Indien de coördinator een vrijwilliger aanspreekt op het negeren veiligheidsmaatregelen, zal de coördinator dit schriftelijk vastleggen en melden aan het bestuur.
 • Bij blijvend tekortkomen van de vrijwilliger zal de coördinator het daarvoor opgestelde protocol in werking stellen.
 • De coördinator stemt met het bestuur overeen wat wenselijk is om de vrijwilliger te waarderen.
 • De coördinator organiseert desgewenst in overleg met het bestuur cursussen / trainingen.
 • De coördinator beheert samen met de afdeling administratie alle procedures en protocollen.
 • De coördinator is verantwoordelijk voor het beheer en daadwerkelijke uitvoering van de taakomschrijvingen. De coördinator zal wat wenselijk is, in het werk stellen om voor de vrijwilliger de juiste voorwaarden te creëren voor de uitoefening van zijn/haar taak. Bij het niet nakomen zal de coördinator de vrijwilliger aanspreken op zijn / haar taken.

Beleid t.a.v. samenwerking met partners in hulpverlening.

 • Het organisatorisch deel van de samenwerking met aangrenzende organisaties is een taak van het bestuur.
 • De coördinator is operationeel verantwoordelijk voor een goede samenwerking met de aangrenzende organisaties als het gaat om uitwisseling van informatie.
 • De coördinator kan door het bestuur worden gevraagd deel te nemen aan provinciale / landelijke besprekingen.

Financieel beleid.

 • De coördinator is in samenwerking met de penningmeester en eventueel diens vertegenwoordiger de bewaker van het budget.
 • Bedragen tot €……- kunnen zonder toestemming van de penningmeester worden aangeschaft, mits deze bedoeld zijn voor de uitvoering van het beleid. Bonnen dienen geaccordeerd te worden door de coördinator of de vertegenwoordiger van de penningmeester.
 • Voor alle overige investeringen dient vooraf goedkeuring van de penningmeester / het bestuur schriftelijk afgegeven te worden.

De coördinator regelt in overleg met bestuur en/of administratie alle overige zaken zoals sleutelbeheer, ict, calamiteitenplan, onderhoud enz.

In alle niet genoemde zaken overlegt de coördinator vooraf met het bestuur. Bij calamiteiten wordt te allen tijde direct het bestuur op de hoogte gesteld.

Wil je meer informatie over de functie van Algemeen Coördinator?
Neem dan contact met ons op.

Mail:
Telefoon:

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelFacilitair Coördinator
Indicatie salaris (min – max]onbekend – onbekend
OpleidingsniveauHBO
Aantal uren (min – max)1 – 40
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVrijwilliger
BrancheGezondheidszorg/Welzijn
LocatieWinschoten, Groningen,Nederland
Soliciteer directhttps://www.voedselbankoldambt.nl/algemeen-coordinator/

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Winschoten en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.